ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Ελέγχουμε, επισκευάζουμε, αναβαθμίζουμε και εγκαθιστούμε ό,τι σας βοηθά να απολαύσετε το σκάφος σας με ασφάλεια.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Αντιπροσωπεύουμε στην Ελλάδα επιλεγμένους κατασκευαστές, αναγνωρισμένους για την ποιότητα και την αξιοπιστία τους.

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ανταλλακτικά, εξουσιοδοτημένο service και τεχνική υποστήριξη 24/7 για όλα τα προϊόντα μας.

προϊόντα ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Αντιπροσωπεύουμε αναγνωρισμένους κατασκευαστές ναυτιλιακών προϊόντων, που έχουν αναδειχθεί μέσα από τις συνεργασίες τους
με τα σημαντικότερα ναυπηγεία παγκοσμίως, προσφέροντας άριστης ποιότητας εξοπλισμό και εξυπηρέτηση.